כריכה קדמית
 
ברצוני לרכוש את הספר "אומנות שימור הלקוחות".
נא למלא הפרטים הבאים: